Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice

Akce: „Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice – II. etapa“

Investor: Obec Brodek u Konice

Název: Chodníky na průtahu III/37356 obcí Brodek u Konice
Sídlo: Brodek u Konice 187, Brodek u Konice 798 46
Zastoupení ve věcech technických: Radomír Novák

Termín realizace stavby: 7. 7. 2016 – 24. 8. 2016

Místo realizace stavby: chodníky na průtahu silnice III/37356 obcí Brodek u Konice

Prováděné stavební práce: Zemní práce, komunikace, založení parkového trávníku, ostatní konstrukce a práce – bourání, izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, zakládání, svislé a kompletní konstrukce, trubní vedení.