Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby

Akce: „Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby“

Investor: Statutární město Prostějov

Název: Hřbitov Vrahovice – kolumbárium a urnové hroby

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupení ve věcech technických: Miloslav Svoboda

Termín realizace stavby: 07/2014 – 10/2015

Místo realizace stavby: Hřbitov ve Vrahovicích, parc. č. 229/1 v k. ú. Vrahovice

Prováděné stavební práce: Zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce, komunikace, úprava povrchů vnitřní a vnější, podlahy, výplně otvorů, izolace, konstrukce tesařské, klempířské, zámečnické a z přírodního kamene.