Klíč – centrum sociálních služeb – rekonstrukce budovy

Akce: „Klíč – centrum sociálních služeb – rekonstrukce budovy“

Investor: Olomoucký kraj

Název: Klíč – centrum sociálních služeb – rekonstrukce budovy

Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Michaela Dudková,

Termín realizace stavby: 11. 7. 2016 – 9. 1. 2017

Místo realizace stavby: Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,         Dolní Hejčínská 50/28, Hejčín, 779 00 Olomouc

Prováděné stavební práce: Stavební úpravy a přístavba objektu, zpevněné plochy, přípojky splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace, přípojka el. komunikací, přípojka vody – zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace pozemní, úpravy povrchů vnitřních a vnějších, podlahy a podlahové konstrukce, trubní vedení, bourání konstrukcí, prorážení otvorů a bourací práce, demolice a sanace, izolace proti vodě, izolace tepelné, zdravotechnika, vytápění, ústřední vytápění, konstrukce tesařské, suché výstavby, klempířské, truhlářské, zámečnické, krytina skládaná, podlahy z dlaždic, skládané, povlakové, obklady, malby, elektromontáže, vzduchotechnika, dodávka a montáž interiéru.