Energetické úspory na obecním domě Zdětín

Akce: „Energetické úspory na obecním domě Zdětín“

Investor: Obec Zdětín

Název: Energetické úspory na obecním domě Zdětín

Sídlo: Obec Zdětín 49, 798 43 Zdětín
Zastoupení ve věcech technických: Robert Kříž

Termín realizace stavby: 13. 1. – 30. 6. 2015

Místo realizace stavby: obecní dům Zdětín

Prováděné stavební práce: Zemní práce, úpravy povrchů, zateplení fasády, konstrukce truhlářské, zámečnické a klempířské, tvrdé krytiny, izolace, vnitřní kanalizace, ZTI, elektroinstalace, hromosvod, komunikace.