Nové chodníky v Dobromilicích

Akce: „Nové chodníky v Dobromilicích“

Investor: Obec Dobromilice

Název: Nové chodníky v Dobromilicích
Sídlo: Dobromilice 6, 798 25

Zastoupení ve věcech technických: Pavel Drnovský

Termín realizace stavby: od 1. 9. 2014 do 10. 11. 2014

Místo realizace stavby: chodníky v obci Dobromilice
Prováděné stavební práce: Rozebrání stávající dlážděné plochy z betonových dlaždic včetně odstranění podkladních vrstev a obrubníků, zhotovení nových povrchů ze zámkové dlažby a kamenných kostek, obrubníků betonových a z kamenných kostek, zemní práce, sadové úpravy, veřejné osvětlení, rekonstrukce lávky, dešťová kanalizace a městský mobiliář.