Sociálního zařízení, Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Akce: „Oprava sociálního zařízení ve školní jídelně Švehlova střední škola polytechnická Prostějov“

Investor: Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Název: Oprava sociálního zařízení ve školní jídelně Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Sídlo: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Radomil Poles

Termín realizace stavby: 3. 7. – 27. 8. 2014

Místo realizace stavby: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov

Prováděné stavební práce: bourací práce, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty, dlažby, obklady, oprava omítek, dělící stěny z vláknitých desek, elektroinstalace