Stavební úpravy – Obecní úřad Držovice

Akce: „Stavební úpravy – Obecní úřad Držovice“

Investor: Obec Držovice

Název: Stavební úpravy – Obecní úřad Držovice

Sídlo: SNP 71/37, Držovice 796 07

Zastoupení ve věcech technických: Blanka Kolečkářová

Termín realizace stavby: 05 – 08/2015

Místo realizace stavby: Obecní úřad Držovice, SNP 71/37

Prováděné stavební práce: Zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů, bourání, konstrukce klempířské, dlažby, trubní vedení, zpevněné plochy ze zámkové dlažby.