Stavební úpravy v budově kulturního střediska v obci Hvozd

Akce: „Stavební úpravy v budově kulturního střediska v obci Hvozd – Kulturní středisko Hvozd č.p. 80“

Investor: Obec Hvozd

Název: Stavební úpravy v budově kulturního střediska v obci Hvozd – Kulturní středisko Hvozd č.p. 80

Sídlo: Hvozd 90, 798 55
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Josef Šmíd

Termín realizace stavby: od březen 2015 do 23. 7. 2015

Místo realizace stavby: budova Kulturního střediska č. p. 80, Hvozd

Prováděné stavební práce: Zateplení fasády, montáž KZS, omítka mozaiková, komunikace, zámková dlažba, zateplení střechy, izolace tepelné, izolace proti vodě a vlhkosti, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, výplně otvorů, montáž a demontáž lešení, malby, hromosvod, regulace otopné soustavy.