Základní a Mateřské škola v obci Hvozd u Prostějova

Akce: „Stavební úpravy Základní a Mateřské školy v obci Hvozd u Prostějova“

Investor: Obec Hvozd

Název: Stavební úpravy Základní a Mateřské školy v obci Hvozd u Prostějova

Sídlo: Hvozd 90, 798 55
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Josef Šmíd

Termín realizace stavby: od 15. 9. 2014 do 15. 11. 2014

Místo realizace stavby: ZŠ a MŠ Hvozd

Prováděné stavební práce: Zemní práce, komunikace, doplňující práce, zateplení budovy, lešení, svislé konstrukce, SDK, podlahy, úprava povrchů, omítky, schodiště, obklady, ZTI, elektro, malby, kanalizace, výměna oken a dveří.