Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku Kostelecká

Akce: „Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 9 – 15“

Investor: Statutární město Prostějov

Název: Oprava chodníků a komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 9 – 15

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Brückner 

Termín realizace stavby: 9. 11. 2015 – 11. 12. 2015

Místo realizace stavby: vnitroblok ul. Kostelecká, Prostějov, parc. č. 597/8, 597/1, 597/5, 597/6, 597/7, k. ú. Prostějov

Prováděné stavební práce: Zemní práce, komunikace, obrubníky a přídlažby.