Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově

Akce: „Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově“

Investor: Statutární město Prostějov

Název: Vybudování parkoviště za obchodním domem KUBUS v Prostějově

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Brückner

Termín realizace stavby: červen 2015 – září 2015

Místo realizace stavby: zpevněná plocha na parcele č. 7738, 742/4, 739, 740, 741           v k.ú. Prostějov

Prováděné stavební práce: parkovací a komunikační plochy, kanalizace, veřejné osvětlení, oplocení