Výstavba chodníků v obci Raková u Konice

Akce: „Výstavba chodníků v obci Raková u Konice – II etapa“

Investor: Obec Raková u Konice

Název: Výstavba chodníků v obci Raková u Konice – II etapa

Sídlo: Raková u Konice 34, 798 57 Laškov
Zastoupení ve věcech technických: Petr Hajkr

Termín realizace stavby: 07/2015 – 10/2015

Místo realizace stavby: katastrální území Raková u Konice, okres Prostějov

Prováděné stavební práce: Zemní práce, základy, svislé a kompletní konstrukce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, izolace, elektromontáže, konstrukce zámečnické.